Välkommen till ProLiv Kronoberg!

Här finner du information om vår förening, vad vi arbetar för och står för. Här finner du också information om prostatacancer, behandlingsmetoder etc. samt många värdefulla länkar till andra informationskällor.

Föreningens ändamål:
Föreningen verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:
• Stödja prostatacancerdrabbade män och
deras närstående
• Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos-
och behandlingsmetoder
• Följa och bevaka utvecklingen inom
prostatacancerområdet samt informera om detta
• Verka för upplysning till myndigheter, institutioner
och allmänhet om patienters erfarenheter av
vården med syfte att utveckla och förbättra den
• Verka för att lokalt samarbete etableras med
medicinsk sakkunskap
• Stödja bildandet av närstående- och
anhöriggrupper och deras verksamhet
• Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer
förbättras
• Främja medicinsk och annan forskning samt
personalutveckling inom området

• Vill du ha hjälp och stöd?
• Vill du ha mer information om prostatacancer?
Vill du bli medlem?
• Information till föreningar

Besöka också Prostatacancerförbundets hemsida för mer information >>>>

Prostatacancer – undersökning
Norden 2014 >>>>

 
   


 

Mötesplats för cancer-drabbade och anhörigaFör att läsa eller skriva ut >>>>

 
 

Nyheter & information

Samtals- och närståendegrupperna hade ett gemensamt möte den 27 september på Centrallasarettet i Växjö. Juristen Lisbeth Wilhelmsson talade om "Vardagsjuridik och famlijerätt". Ett alltid aktuellt ämne.

Träff för stödpersoner och styrelseledamöter 19 september. En uppdatering om nyheter beträffande prostatacancerbhandlingar och dess biverkningar, samt om bemanning, väntetider m.m. på aktuella kliniker.
Läs referat från träffen på denna PDF.

Öppen föreläsning
Den 21 april 2016 hade vi ordnat öppen föreläsning i Ljungby med urulog Jonas Richthoff, Ljungby, som föreläsare. Under rubriken ”Prostatacancer i tiden” informerade han utförligt om prostatacancerns uppkomst och om olika behandlingar och dess biverkningar. Vi var 48 deltagare som uppskattade föreläsningen och flera frågor ställdes till Jonas.

Kontaktsjuksköterskorna Lena Henriksson och Anna-Karin Nilsson var också närvarande och informerade kort om sin verksamhet.

Bild från föreläsningen >>>>

Övrigt:
Årsmöte hölls den 30 mars 2016 i IOGT-huset i Växjö. Efter fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste verksamhetschef Birger Pålsson och urolog Edvar Lekås. Ämnena för kvällen var "Om kirurgin i Region Kronoberg, idag och imorgon" respektive "Modern diagnostik av prostatacancer". Vi var ett 60-tal åhörare som fick ta del av två mycket intressanta föredrag.

Styrelseledamöterna Åke Amurén och Thomas Olsson hade avböjt omval och till ny ledamot valdes Hans Andor, Växjö. En ledamot saknas för att styrelsen ska vara fulltalig och årsmötet godkände att styrelsen adjungerar lämplig person under löpande verksamhetsår.

Bilder från Årsmötet 2016 >>>>

Den 26 januari 2016 kl. 18.00 på Idé-och Kunskapscentrum, Vallviksvägen, Växjö, föreläste Dr Görel Gemzell Åhman om artros.

Den 24 november 2015 besökte samtalsgruppen den nya Strålbehandlingsavdelningen

Den 10 november arrangerades en öppen föreläsning tillsammans med BRC Viktoria. Föreläsare var jurist Ulf H. Fröberg, Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm, som talade om "Ingen har rätt till hälso- och sjukvård, men rätt att själv bestämma vården".


Föreläsningen den 13 oktober drog rekordpublik, 162 åhörare. Henrik Kjölhedes och Göran Carlstedts information om "Biverkningar och konsekvenser av olika behandlingar av prostatacancer" är synnerligen aktuell för alla drabbade och uppskattades mycket.

2 oktober 2015 informerade föreningen tillsammans med andra organisationer på Växjö Bibliotek.

26 september 2015 fanns vi på Växjö Stortorg i samband med Mustasch-kampanjen och informerade om vikten av PSA-prov.

22 augusti 2015 medverkade vi på Kung Inges dag i Ingelstad.
Bilder från Kung Inges dag >>>>

Den 6 maj 2015  i IOGT-huset, Växjö, föreläste sexologen och barnmorskan Tina Nevin, leg. barnmorska, sexolog om ”Sexuellt välbefinnande”.

Årsmöte hölls den 24 mars 2015 i IOGT-huset i Växjö. Efter fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste onkolog Martha Olsson och urolog Henrik Kjölhede, båda från Centrallasarettet i Växjö. Ämnena för kvällen var ”Nya tider – nya läkemedel, standardiserade vårdförlopp vid diagnos av prostatacancer" och "Nya cancerbromsande mediciner vid avancerad prostatacancer”.
Bilder från årsmötet >>>>

Sajten uppdaterad
2016-10-10
ProLiv Kronoberg, Box 206, 351 05 Växjö | Tel. ordf. 070-652 02 24 | e-post info@prolivkronoberg.se

Design & underhåll:
Johansson Information