Välkommen till ProLiv Kronoberg!

Här finner du information om vår förening, vad vi arbetar för och står för. Här finner du också information om prostatacancer, behandlingsmetoder etc. samt många värdefulla länkar till andra informationskällor.

Föreningens ändamål:
Föreningen verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:
• Stödja prostatacancerdrabbade män och
deras närstående
• Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos-
och behandlingsmetoder
• Följa och bevaka utvecklingen inom
prostatacancerområdet samt informera om detta
• Verka för upplysning till myndigheter, institutioner
och allmänhet om patienters erfarenheter av
vården med syfte att utveckla och förbättra den
• Verka för att lokalt samarbete etableras med
medicinsk sakkunskap
• Stödja bildandet av närstående- och
anhöriggrupper och deras verksamhet
• Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer
förbättras
• Främja medicinsk och annan forskning samt
personalutveckling inom området

• Vill du ha hjälp och stöd?
• Vill du ha mer information om prostatacancer?
Vill du bli medlem?
• Information till föreningar

Besöka också Prostatacancerförbundets hemsida för mer information >>>>

 
   


 

Välkommen till Mötesplats

Region Kronoberg bjuder in till "Mötesplats för dig som har eller har haft cancer och för dig som är närstående".
Fyra eftermiddagsträffar för att fika och dela erfarenheter. Vid varje tillfälle tas dessutom olika ämnen upp.
Läs mer på denna PDF >>>>


ProLiv Kronobergs 10-årsjubileum
Den 2 november 2016 firade vi våra första tio år med föredrag och måltid på Konserthuset i Växjö. 154 medlemmar inkl. närstående hade hörsammat inbjudan och det blev en kväll med god stämning och fin gemenskap. Programmet började med att ordförande Ronny Lindén hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnades Helene Köhler, sjuksköterska, på Strålningsenheten Växjö, som varit med sedan starten. Även vår hedersledamot Leif Dellmo uppmärksammades liksom kvällens föredragshållare Calle Waller från Prostatacancer-förbundet.


Andra gäster som nämndes var bland andra kontaktsjuk-sköterskorna Christina Ross-Nyberg och Birgitta Roshäll. Från BCF Viktoria hälsades deras ordförande Carina A Olsson välkommen.

Calle Waller, bland annat ordförande i Prostatacancer-förbundets forskningsråd, höll ett föredrag som hade rubriken ”Världens bästa prostatacancer-vård – hur når vi dit?”. Föredraget kan du studera på denna länk.

Därefter gjorde Leif Dellmo och Ronny Lindén en tillbakablick över ProLiv Kronobergs 10 år. Denna kan du ta del av här.

Kvällen avslutades med måltid och gemenskap och många visade sin tacksamhet över kvällen genom frikostiga ”slantar” i vår insamlingsspann.

Bilder från 10-årsjubileet >>>>

 
 

Nyheter & information
Samtals- och Närståendegruppenhar möte tisdagen den 16 januari 2018. Samling kl. 18.00 i Entréhallen, Centrallasarettet, Växjö. 
Kvällen ägnar vi åt att samtala och byta erfarenheter med varandra. Citat från en deltagare vid hockeykvällen:
”Toppen med våra träffar. Då kan man prata om sin sjukdom och inte bara låta mina anhöriga höra på mig.”

Anmälan Samtalsgruppen till Curt Ihlström, tel. 0477-150 80 eller mobil 070-370 28 10.
Anmälan Närståendegruppen till Ingalill Amurén, tel. 0470-632 19.
Som vanligt bjuds det på kaffe/te och härlig smörgås.

Självplockning av solrosor i Hössjö blev en succé!
Tack till familjen Ulf Dahl, tack till er alla som plockade solrosor. Resultatet blev hela 19.890:- som helt och hållet går till kampen mot prostatacancer.


Mustaschlopp en fullträff
I Lenhovda arrangerades i juni det första mustaschloppet i länet, ett mycket lyckat initiativ. Förhoppningsvis kommer en uppföljning, dels för att det ger medel till forskningen och att det ger föreningen en utmärkt möjlighet att informera om verksamheten. ProLiv Kronoberg fanns givetvis på plats med ett informationstält. Det är inte vanligt med insamlingar där det handlar om män, menar initiativtagaren Samuel Edvardsson, och han säger att företag, privatpersoner och utställare engagerat sig över förväntan. Att det skulle bli så stort vågade han inte tro, men det har varit lätt få deltagare i projektet.

Klicka här för större bild!

Läs Smålandspostens reportage >>>

Öppen föreläsning 8 juni kl. 18.00
Välkommen torsdag 8 juni 2017 till öppen föreläsning i IOGT-lokalen, Vattentorget, Växjö.
Föreläsning av onkolog Marta Olsson och urolog Joakim Örtegren, Central-lasarettet, Växjö, om "Att välja operation eller strålbehandling vid prostatacancer – vad vet vi idag och vad är på gång?"
Alla är hjärtligt välkomna. Föreningen bjuder på kaffe/te och fralla.

Medlemsinformation april 2017:
Dags att betala medlemsavgifter för 2017
Medlemsavgiften är 150:- för enskild medlem och 200:- för familj. Betala till bankgiro 5676-8153 och vi är tacksamma för betalning senast den 30 april 2017. Om du redan betalat så ber vi dig bortse från denna uppmaning.

Förbundsstämman 2017
Prostatacancerförbundets årsstämma avhölls den 3 och 4 april 2017 i Stockholm. Temat var ”Världens bästa prostatacancervård – hur når vi dit”.
Talare var bl a docent Ola Bratt, Cambridge University Hospital, överläkare Ingela Franck Lissbrant, Sahlgrenska, Göteborg.
Tillsammans med överläkare Göran Ahlgren, Lunds Universitetssjukhus, kontaktsjuksköterska Anna-Carin Börjedahl, Helsingborgs Lasarett samt prostatacancerförbundets Calle Waller har de publicerat en artikel som beskriver en vision om hur ”Världens bästa cancervård…….” skall förverkligas.

Ola Bratt, som tidigare arbetat i Lund och Helsingborg, skall nu återvända till Sverige och Sahlgrenska i Göteborg. Där skall han arbeta med att etablera ett första Prostatacancer-centrum i Sverige. Ingela Franck Lissbrant är onkolog och finns redan på Sahlgrenska och deltar också i detta arbete. Deras vision om bildande av Prostatacancercentrum på ett antal platser i Sverige togs emot mycket positivt av oss som lyssnade på dem.

Nedan finner du två länkar till artiklar som publicerats i Läkartidningen respektive Onkologi i Sverige. Läs och begrunda.

(Vill du läsa artiklarna och inte har tillgång till dator – hör av dig till Krister Bengtsson, tel: 0470-69447 eller mobil 070-626 94 47 så skall jag ordna pappersutskrifter.)

Läkartidningen – Prostatacancercentrum 

Onkologi i Sverige
Artikeln börjar på sid. 26.

Årsmöte
Den 23 mars 2017 hade vi årsmöte i Konserthuset i Växjö. Cirka 60 personer deltog och efter fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste dr Karin Bengtsson, Växjö, under rubriken rubriken"Sömnens betydelse för vår återhämtning”. Föreläsningen uppskattades mycket och frågorna var många. Dr Bengtssons föredrag finner du genom att trycka här. Bild på vår ordförande och dr Bengtsson ser du här

Styrelseledamoten Bengt Martinsson hade undanbett sig omval på grund av tidsbrist. Till ny styrelseledamot valdes Stanley Ståhl, Lammhult, och till ny adjungerad ledamot Leif Dellmo.

I Valberedningen avgick Åke Amurén och till ny ledamot valdes Bengt Martinsson.

Vår ordförande Ronny Lindén omvaldes på ett år. Övriga styrelseposter besättes vid konstituerande styrelsemöte den 20 april 2017.

Samtals- och närståendegrupperna hade ett gemensamt möte den 11 april då sexologen Carina Danemalm-Jägervall föreläste om "Sexologisk rehabilitering". Som alltid mycket uppskattat.

Samtals- och närståendegrupperna hade ett gemensamt möte den 14 februari då dr Karin Bengtsson, Växjö, höll en uppskattad föreläsning om "Sömnens betydelse för återhämtning".

Samtals- och närståendegrupperna hade ett gemensamt möte den 27 september 2016 på Centrallasarettet i Växjö. Juristen Lisbeth Wilhelmsson talade om "Vardagsjuridik och famlijerätt". Ett alltid aktuellt ämne.

Träff för stödpersoner och styrelseledamöter 19 september. En uppdatering om nyheter beträffande prostatacancerbhandlingar och dess biverkningar, samt om bemanning, väntetider m.m. på aktuella kliniker.
Läs referat från träffen på denna PDF.

Öppen föreläsning
Den 21 april 2016 hade vi ordnat öppen föreläsning i Ljungby med urulog Jonas Richthoff, Ljungby, som föreläsare. Under rubriken ”Prostatacancer i tiden” informerade han utförligt om prostatacancerns uppkomst och om olika behandlingar och dess biverkningar. Vi var 48 deltagare som uppskattade föreläsningen och flera frågor ställdes till Jonas.

Kontaktsjuksköterskorna Lena Henriksson och Anna-Karin Nilsson var också närvarande och informerade kort om sin verksamhet.

Bild från föreläsningen >>>>

Övrigt:
Årsmöte
hölls den 30 mars 2016 i IOGT-huset i Växjö. Efter fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste verksamhetschef Birger Pålsson och urolog Edvar Lekås. Ämnena för kvällen var "Om kirurgin i Region Kronoberg, idag och imorgon" respektive "Modern diagnostik av prostatacancer". Vi var ett 60-tal åhörare som fick ta del av två mycket intressanta föredrag.

Styrelseledamöterna Åke Amurén och Thomas Olsson hade avböjt omval och till ny ledamot valdes Hans Andor, Växjö. En ledamot saknas för att styrelsen ska vara fulltalig och årsmötet godkände att styrelsen adjungerar lämplig person under löpande verksamhetsår.

Bilder från Årsmötet 2016 >>>>

Den 26 januari 2016 kl. 18.00 på Idé-och Kunskapscentrum, Vallviksvägen, Växjö, föreläste Dr Görel Gemzell Åhman om artros.

Den 24 november 2015 besökte samtalsgruppen den nya Strålbehandlingsavdelningen

Den 10 november arrangerades en öppen föreläsning tillsammans med BRC Viktoria. Föreläsare var jurist Ulf H. Fröberg, Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm, som talade om "Ingen har rätt till hälso- och sjukvård, men rätt att själv bestämma vården".


Föreläsningen den 13 oktober drog rekordpublik, 162 åhörare. Henrik Kjölhedes och Göran Carlstedts information om "Biverkningar och konsekvenser av olika behandlingar av prostatacancer" är synnerligen aktuell för alla drabbade och uppskattades mycket.

2 oktober 2015 informerade föreningen tillsammans med andra organisationer på Växjö Bibliotek.

26 september 2015 fanns vi på Växjö Stortorg i samband med Mustasch-kampanjen och informerade om vikten av PSA-prov.

22 augusti 2015 medverkade vi på Kung Inges dag i Ingelstad.
Bilder från Kung Inges dag >>>>

Den 6 maj 2015  i IOGT-huset, Växjö, föreläste sexologen och barnmorskan Tina Nevin, leg. barnmorska, sexolog om ”Sexuellt välbefinnande”.

Årsmöte hölls den 24 mars 2015 i IOGT-huset i Växjö. Efter fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste onkolog Martha Olsson och urolog Henrik Kjölhede, båda från Centrallasarettet i Växjö. Ämnena för kvällen var ”Nya tider – nya läkemedel, standardiserade vårdförlopp vid diagnos av prostatacancer" och "Nya cancerbromsande mediciner vid avancerad prostatacancer”.
Bilder från årsmötet >>>>

Sajten uppdaterad
2017-12-06
ProLiv Kronoberg, c/o Lindén, Hovsgatan 10 A, 352 33 Växjö | Tel. ordf. 070-652 02 24
e-post info@prolivkronoberg.se

Design & underhåll:
Johansson Information